Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok -

RIR.271.1.4.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk -

RIR.271.1.5.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowę ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd -

RIR.271.1.5.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowę ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd -

RIR.271.1.6.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Przebudowa dróg w miejscowości Ujazd Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd -

RIR.271.1.3.2018/2 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnymw miejscowościach Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd, -

RIR.271.1.7.2018 Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz. Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie. 24 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.6.2018 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania w zakresie części: Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd. -

RIR.271.1.4.2018/11 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk -

RIR.271.1.5.2018/4 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl