Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok -

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (m.in. oferta, JEDZ, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) -

RIR.271.1.20.2018 Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia 21 2018
godz. 10:00

Znak sprawy: RPG.7226.9.5.2018.N.O. ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO: Zimowe utrzymanie dróg- zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019 09 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.23.2018 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019 15 2018
godz. 10:00

271.1.22.2018/7 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Sangrodz. -

RPG.7226.9.7.2018.N.O. Zapytanie ofertowa na Zimowe utrzymanie dróg- zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019 19 2018
godz. 10:00

RIR.042.3.2.2018.M.D ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu Nasze przygody z małą kroplą wody  program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 22 2018
godz. 10:00

RIR.042.2.2.2018.M.D Zamówienie poniżej 30 000 euro: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu Nasze rady na odpady  program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 22 2018
godz. 10:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl