Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.271.1.17.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018 -

RIR.271.1.16.2017 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd. - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl