Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU MŁODSZEGO REFERENTA DS. PROMOCJI I KULTURY
  Żaneta Bykowska-Winkiel      28.12.2018 godz. 9:19
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY UJAZD
  Grzegorz Dratwa      24.12.2018 godz. 12:03
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ
  Grzegorz Dratwa      07.12.2018 godz. 20:09
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNEJ
  Grzegorz Dratwa      22.11.2018 godz. 12:44
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl