Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY UJAZD
  Żaneta Bykowska-Winkiel      19.10.2018 godz. 8:50
 

Archeograf Paweł Zawilski, ul. Chromowa 19, 91-527 Łódź informuje, iż w związku z udzieleniem zamówienia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na arkuszu 70-55, planowane jest w miesiącach październiku oraz listopadzie br. wykonanie prac z tym związanych (...).
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ARCHIWUM
  Grzegorz Dratwa      15.09.2018 godz. 9:18
 

 

 

Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisku inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 27 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: 10 września 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 14 września 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum, została wybrana Pani Aneta PRZYBYSZ, zam. Osiedle Niewiadów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Przybysz spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Anetą Przybysz wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Ujazd, dnia 14 września 2018 r.

                           WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                                    (-) Artur PAWLAK

 

 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl