Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Grzegorz Dratwa      12.04.2018 godz. 15:12
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE
  Grzegorz Dratwa      10.04.2018 godz. 14:08
 
 

Informacja o wyniku naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisku podinspektora ds.planowania przestrzennego
  Grzegorz Dratwa      27.02.2018 godz. 12:29
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZAŁALNOŚC LOBBINGOWĄ
  Grzegorz Dratwa      22.02.2018 godz. 9:26
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
  Damian Andryszek      30.01.2018 godz. 14:43
 

Osiedle Niewiadów, 30.01.2018 r.

Centrum Usług Wspólnych

 Gminy Ujazd

 

CUW.2111.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta do spraw księgowości

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 (nazwa stanowiska pracy)

            Pełniący obowiązki Kierownika  Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd informuje, 
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw administracyjno - księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd wybrana została
Pani Patrycja Malczewska Uzasadnienie wyboru

            W dniu 30.01.2018 r. odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej powołanej
na podstawie zarządzenia Nr 7/2018 p.o. kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
z dnia 26.01.2018 r. z kandydatem na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno – księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. Pani Patrycja Malczewska wykazała się znajomością  przepisów  ustawy o ochronie zdrowia w zakresie  funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej zawartych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1793 z późn. zm.).  Zna zasady funkcjonowania i finansowania  podmiotu leczniczego, w którym udziela się podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a także ogólne mechanizmy funkcjonowania jednostki budżetowej, w szczególności dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych

Gminy Ujazd
 

Wojciech Kocięba

 

Informacja o naborze do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok 2018-2019
  Grzegorz Dratwa      25.01.2018 godz. 13:36
 
 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

Informacja dla mieszkańców Osiedla Niewiadów
  Damian Andryszek      11.01.2018 godz. 14:31
 

Informacja

dla mieszkańców Osiedla Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. niepotrzebne meble, opony, wykładziny) z terenu Osiedla Niewiadów w I półroczy 2018r. przeprowadzone będą w następujących terminach:

- 21.02.2018r. (wtorek)

- 11.04.2018r. (wtorek)

- 20.06.2018r. (wtorek)

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III odpady te powinni gromadzić przy zbiorczym punkcie składowania odpadów (obok placu zabaw), a Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych Nr I i II przy punkcie odbioru odpadów za bl. nr 13.

Zużyty sprzęt RTV i AGD (np. telewizory, lodówki, pralki) mieszkańcy Osiedla Niewiadów mogą wystawiać w swoich punktach zbiorczych, przy dzwonach na selektywne odpady (we wtorki). Przedmiotowe odpady odbierane będą w każdą środę wraz z odpadami selektywnymi.

 

                                                                                          Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
  Damian Andryszek      28.12.2017 godz. 7:51
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl