Elektroniczna Skrzynka Podawcza
0



0

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0




Rada Gminy - kadencja

    
 
 
 
 
 



 Wyświetl uchwały Rady Gminy dotyczące:

Budżet  
Inne  
Podatki i opłaty lokalne  
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe  
Raporty o stanie Miasta  
Statut  
Strategie rozwoju  



 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl