Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

Informacja dla osób niesłyszących
0
Kadencja:

    
Wójt Gminy - Artur Marek Pawlak
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Przedmiot działania i kompetencje
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 Pytania do Wójta Gminy
 Spotkania z mieszkańcami
 
Sekretarz Gminy (do 29.01.2016 r.) - Beata Potemska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik Gminy (do 28.02.2015 r.) - Jolanta Piotrowska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik Gminy (od 01.03.2015 r.) - Dominika Marjańska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz Gminy (do 30.04.2015 r.) - Cecylia Szymańska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz Gminy - Barbara Wojtaszek
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl