Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi w miejscowości Niewiadów

Informacja dla osób niesłyszących
0
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
 Martyna Wojciechowska      23.03.2017

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORGANU
 Damian Andryszek      16.03.2017

Nabór wniosków WFOŚiGW w Łodzi do Programu priorytetowego dla osób fizycznych  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.
 Martyna Wojciechowska      15.03.2017

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE
 Damian Andryszek      14.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
 Damian Andryszek      14.03.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UJAZD Z DNIA 27.02.2017 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI DLA PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022
 Martyna Wojciechowska      07.03.2017

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
 Martyna Wojciechowska      07.03.2017

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
 Martyna Wojciechowska      01.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
 Żaneta Bykowska      28.02.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
 Żaneta Bykowska      16.02.2017

Ankieta dla rodziców
 Grzegorz Dratwa      13.02.2017

XV Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017"
 Grzegorz Dratwa      06.02.2017

HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIWEGO W 2017 ROKU
 Martyna Wojciechowska      30.12.2016

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe
 Żaneta Bykowska      30.12.2016

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
 Martyna Wojciechowska      14.10.2016

projekt Przedsiębiorcze Łódzkie
 Dariusz Adamiec      24.08.2016

» ARCHIWUM «


 

GMINA  UJAZD

 

Adres:  Pl. Kościuszki 6

               97-225 Ujazd

 

    Tel:  (44) 719 21 29

                       719 21 23 

                      719 23 01

Tel. kom:  502-589-623

              Fax:  (44) 719 21 29 w. 47

                                   usługa  fax2mail:  (44) 719 25 09

 

 

e-mail ugujazd@ujazd.com.pl

strona:  http://www.ujazd.com.pl

 

 

 

Wójt  Gminy

 

Artur  Pawlak

 

 

Godziny urzędowania:


poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

7.30 - 15.30

 wtorek:

8.30 - 16.30

 

 

 

Drukuj 
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl